Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9.10 Mal for arbeidsavtale, fast arbeidstid

MAL

Kap 4. Personal

M-4.3.9.10

 Mal for arbeidsavtale, fast arbeidstid

ARBEIDSAVTALE FOR STILLINGER MED FAST ARBEIDSTID

Dette gjelder i hovedsak stillinger med fast kontortid. Mal for arbeidsavtale ligger som vedlegg under pkt. 6. 2016.

Telefonavtale, se D-4.3.10

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mal for arbeidsavtale for stillinger med fast arbeidstid

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
09.12.2016
Versjon: 001

Sist endret:
01.10.2021