Fellesdel

Avviksmelding

4.4.1.6 Pedagogisk personale ved Normisjons bibel- og misjonsskoler

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

D-4.4.1.6

Pedagogisk personale ved Normisjons bibel- og misjonsskoler

Arbeidstid for pedagogisk personale ved Normisjons bibel- og misjonsskoler

Normisjons bibel- og misjonsskoler har ulik profil og egenart. Det er derfor ikke tjenlig å ha felles retningslinjer for skolene når det gjelder beregning av arbeidstid for pedagogisk personale. Den enkelte skoles ledelse (styre/rektor) har ansvar for å utarbeide lokale retningslinjer for beregning av arbeidstid i samarbeid med skolenes NOR-MAF representant. Disse retningslinjene danner grunnlag for årlige forhandlinger mellom skolens ledelse og de ansatte. Forhandlingsutvalg for skolens ansatte består av to representanter fra de ansatte samt skolenes NOR-MAF representant.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret:

3.1.2019