Fellesdel

Avviksmelding

Viktige forhold knyttet til oppsigelse før prøvetida utløp

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4-11.3.5

 

Viktige forhold knyttet til oppsigelse før prøvetida utløp

Viktige forhold knyttet til oppsigelse før prøvetidas utløp

I prøvetida er vernet mot oppsigelse svakere enn ellers, men det kreves likevel saklig grunn. Saklig grunn er her tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet, jf. Aml § 15-6. (1) Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Men en oppsigelse må ikke komme som en overraskelse. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at den ansatte er blitt gjort kjent med de forhold en ikke er fornøyd med underveis i prøvetida og har fått opplæring og veiledning med mulighet til å forbedre seg. Referat fra slike samtaler foreligge skriftlig. Skriftlig dokumentasjon fra alle samtaler og opplæringstiltak er avgjørende dersom en vil gå til oppsigelse i prøvetida.

Dersom arbeidsgiver etter å ha gitt grundig opplæring og oppfølging, likevel ikke er fornøyd med arbeidsutførelsen mot slutten av prøvetida, må en gå fram etter vanlige oppsigelsesregler. 

Kontakt personalavdelingen for bistand.

 

5. Referanser

 Se her utfyllende beskrivelse hos Codex her.

6. Vedlegg

Veileder for medarbeidersamtale i prøvetida.

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
10.11.2016
Versjon: 001

Sist endret: