Fellesdel

Avviksmelding

4.4.8 Fri i forbindelse med komitéarbeid, tillitsvalgt og meddommere

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.4.8

 

Fri i forbindelse med komitéarbeid, tillitsvalgt og meddommere

Fri i forbindelse med komitéarbeid, tillitsvalgt og meddommere

Det skal gis fri med lønn til å utøve vanlig arbeid som tillitsvalgt og komitéarbeid innen Normisjon. Dette avtales med overordnet på forhånd.

Ansatte kan delta på menighetsrådsmøter og andre offentlige råd og utvalg i arbeidstiden, hvis det betales vederlag for den medgåtte arbeidstid til Normisjon.

Fri til andre komitéoppgaver skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ansatte som fungerer som meddommere blir trukket i lønn for dager de er borte fra arbeid utover tre dager per år. Arbeidstakeren får tapt arbeidsfortjeneste tilbakebetalt fra domstolene, men må ha en attest fra arbeidsgiver som viser hva en er trukket i lønn.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
29092016
Versjon: 001

Sist endret: