Fellesdel

Avviksmelding

4.4.7 Avspaseringsregler for ansatte med fast arbeidstid og gjennomsnittsberegning

DOKUMENT

Kap 4  Personal

D-4.4.7

 

Avspaseringsregler for ansatte med fast arbeidstid og gjennomsnittsberegning

Avspaseringsregler for ansatte med fast arbeidstid og gjennomsnittsberegning

Ansatte med fast arbeidstid som arbeider utover normal arbeidstid, har anledning til å avspasere plusstimene i roligere perioder etter avtale med overordnet. Plusstimer utover 7,5 t per dag skal avspaseres, og arbeid utover 9 t per dag og 40 t per uke genererer overtid, med unntak av reisetid, jf. 3.3.8 i lønnsavtalen.

Ansatte med gjennomsnittsberegning avspaserer plusstimer fortløpende, så snart det lar seg gjøre. En skal gå i null ved avregningsperiodens slutt, og både ansatte og leder er ansvarlig for å sørge for at det skjer. Eventuelle plusstimer ved avregningsperiodens slutt betales som overtid. Inntil 10 minustimer kan overføres til neste periode.  

Avregningsperioden kan være fra 1.1. eller fra 1.8 og gå over 12 måneder. Plusstimer skal avspaseres fortløpende, så snart det lar seg gjøre.

Det er egne avspaseringsregler i forbindelse med leirvirksomhet for barn og unge, medarbeidersamlinger, kurs, konferanser og stabssamlinger, samt utenlandsreiser. Se punkt 4.4.2 Ansatte med gjennomsnittsberegning. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
29092016
Versjon: 001

Sist endret:

1.9.2019