Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.4.1 Bruk av rabattkort/verdikort

Skjema

Kap 4 Personal

S-4.5.13.4.1

 

Bruk av rabattkort/verdikort

Bruk av rabattkort/verdikort

Kjøp av rabattkort/verdikort

Ansatte som reiser mye med flybussen, bør kjøpe rabattkort. Da får en 50% rabatt på reisen med Flybuss-Expressen. Men for ikke å bli skattlagt for dette, må en følge visse regler.

Regler for bruk av rabattkort

Det må leveres kvittering og spesifisert bilag på bruken av verdikortet for at det ikke skal bli skattepliktig for den ansatte.

Skattebetalingskoven har krav til at en reise skal være utført og legitimert med reiseregning for at refusjon ikke skal være skattepliktig. Når du har brukt kortet, skal kvitteringen du får legges ved reiseregningen for den aktuelle reisen med sum 0 kr i refusjon til deg. SAMTIDIG skal du fylle ut reisen i skjemaet som ligger under pkt. 6 Vedlegg: Oppgjørsliste Verdikort, slik at følgende informasjon kommer fram: tidspunkt for reisen, reisestrekning, reisemåte, billettpris, navn på reisende og formålet med reisen.

Når kortet er brukt opp, skal denne oppgjørslisten leveres til KNIF-regnskap, slik at det kan verifiseres at kortet er brukt til tjenestereiser. Ved privat bruk av kortet, må det komme fram i oppgjørslisten hvordan dette er tilbakebetalt.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Oppgjørsliste for verdikort 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01082016
Versjon: 001

Sist endret: