Fellesdel

Avviksmelding

S-5.8.2.2 Prosedyre og skjema for melding om opphold i Norge

PROSEDYRE/SKJEMA

Kap 5-Internasjonal avdeling

S-5.8.2.2

 Prosedrye og skjema for melding om opphold i Norge

PROSEDYRE OG SKJEMA FOR MELDING OM OPPHOLD I NORGE

1. Hensikt og omfang

Å sikre at Normisjons utsendinger kjenner til hvordan indeks beregnes ved opphold i Norge og gir melding til hovedkontoret i rett tid.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeleder er ansvarlig for å gjøre prosedyren kjent for ansatte i sin linje.
Alle utsendinger er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Innhold

Landsstyret har vedtatt at ordningen med landindeks trer i kraft i det utsendingen reiser ut i tjeneste for minimum 60 dager. Det trekkes indeks fra dagen etter avreise.

Sommerferie er alltid uten indeks. Ved andre opphold i Norge på 14 dager eller mindre trekkes det indeks. Indeks opphører etter 14 dager i Norge.

For at lønnsansvarlig skal kunne gi beskjed til lønningskontoret om når en utsending IKKE skal ha indeks, må utsendingen selv sørge for å gi beskjed om det på skjemaet som ligger under pkt.6.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema for melding om opphold i Norge

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01062014
Versjon: 001

Sist endret: