Fellesdel

Avviksmelding

2.3.10 Sykmeldingsstatistikk

DOKUMENT

Kap 2 HMS

D-2.3.10

 Sykmeldingsstatistikk

SYKMELDINGSSTATISTIKK

Normisjons hovedkontor skal i tråd med prosedyren under P-4.7.3.3 hvert kvartal føre oversikt over egenmeldinger og sykmeldinger for å se om det er urovekkende tendenser i arbeidsmiljøet som må følges opp. KNIF-regnskap utarbeider disse kvartalsvis. Under pkt 6. ligger oversikt for de siste årene.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Sykefravær 2013
Sykefravær 2015
Sykefravær 2016
 

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012013
Versjon: 001

Sist kontrollert:
21.02.2017