Fellesdel

Avviksmelding

Evalueringsskjema

SKJEMA

Kap 6 Normisjon i Norge

 Evalueringsskjema

EVALUERINGSSKJEMA

Normisjon og Acta arrangerer ulike typer kurs og konferanser. Under pkt 6 ligger et evalueringsskjema som kan tilpasses ulike arrangementer.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Evalueringsskjema

 

Godkjent av:
Leder, Normisjon i Norge

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012013
Versjon: 001

Sist endret: