Fellesdel

Avviksmelding

D-1.4.1 Organisasjon og organisasjonskart

DOKUMENT

Kap 1 Innledning

D-1.4.1

 Organisasjon og organisasjonskart

ORGANISASJON OG ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart kan lastes opp fra pkt 6 vedlegg.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Normisjon - organisasjonskart

Normisjons hovedkontor - organisasjonskart

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
1.1.2016