Fellesdel

Avviksmelding

4.2.4 Verdidokumenter

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.2.4

 Verdidokumenter

   
VERDIDOKUMENTER

Verdidokumentet for Normisjons og Actas barn- og unge i Normisjon kan lastes opp under pkt 6.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Verdidokument for ansatte og tillitsvalgte i Normisjon og Acta barn- og unge i Normisjon 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
1.2.2017