Fellesdel

Avviksmelding

5.5.4 Barnetrygd i utlandet

DOKUMENT

Kap 5 Internasjonal avdeling

D-5.5.4

Barnetrygd i utlandet


BARNETRYGD I UTLANDET

Du kan lese mer om reglene for barnetrygd i utlandet her: Barnetrygd og utland. Du kan motta barnetrygd så lenge du er frivillig medlem i folketrygden. Du er selv ansvarlig for å søke om frivillig medlemskap før utreise. Begge foreldre må være medlemmer av folkertygden for å få barnetrygd i utlandet.  

5. Referanser

www.NAV.barnetrygd og utland

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
20.11.2020