Fellesdel

Avviksmelding

5.2.11 Sjekkliste for nyansatte utsendinger

SKJEMA

Kap 5 Internasjonal avdeling

S-5.2.11

 Sjekkliste for nyansatte utsendinger

SJEKKLISTE FOR NYANSATTE UTSENDINGER

Under pkt 6 ligger en sjekkliste som det er nyttig at alle nye utsendinger går gjennom. Det sikrer at de får med seg den viktigste informasjonen og husker hva som må gjøres før utreise.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Sjekkliste for nyansatte utsendinger

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
24052013
Versjon: 001

Sist endret:
21.2.2017