Fellesdel

Avviksmelding

5.4.3 Kontaktinformasjon for besøkende til utlandet

SKJEMA

Kap 5

S-5.4.3

 Kontaktinformasjon for besøkende til utlandet

Kontaktinformasjon for besøkende til utlandet

Frivillige medarbeidere som reiser til våre samarbeidsland på oppdrag fra Normisjon, skal fylle ut vedlagte skjema under pkt. 6 og sende det til personalavdelingen.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Kontaktinformasjon for besøkende til utlandet

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: