Fellesdel

Avviksmelding

5.16.2 Håndtering av pressen ved kriser

PROSEDYRE

Kap 5 Internasjonal avdeling D-5.16.2

 Håndtering av pressen ved kriser

HÅNDTERING AV PRESSEN VED KRISER

Du kan forberede deg ved å sette ned noen punkter på et papir som gir deg trygghet på hva som er ditt hovedbudskap. Om fakta skal formidles, så ha disse skriftlig, ikke stol blindt på din hukommelse.

Om du er nervøs, så kan du, like før du skal i ilden, bruke en dyp pustemetode hvor du puster dypt inn gjennom nesen, holder pusten 3-4 sekunder, før du puster rolig ut gjennom munnen og så venter 3-4 sekunder igjen. Gjør dette en 4-5 ganger for å få hvilepulsen ned.

Ikke si noe ”off record” i den tro at media ikke vil nytte det. Si bare det du vet kan stå på trykk eller sendes ut over eteren, det er viktig å ikke trekke konklusjoner eller spekulere.

Vær klar og direkte. Ikke bruk fagsjargong, mange faguttrykk eller lange kompliserte setninger. Gi gjerne kortfattede skriftlige ”bulletiner”, for eksempel om vanlige reaksjoner, korte gode råd og beskjed om hvordan de som trenger hjelp, kan nå frem til denne. Da kan dette trykkes i avisene og nå langt ut.

Hvis du ikke vet svaret på et spørsmål, så vær ærlig, hold deg unna å si ”ingen kommentarer” eller svar at du skal undersøke og komme tilbake til dette senere.

Ikke gjenta deg selv, henvis til det du sa tidligere. Om du har et hovedbudskap, kan du gjenta dette på en pressekonferanse.

Ikke la journalisten putte ord i munnen på deg.

Hvis du blir presset, bruk tid til å tenke deg om eller be om å få spørsmålet gjentatt.

TV-opptreden (og for noen punkter radiointervju):

  • Om du intervjues på TV, tenk på hva som er ditt viktigste budskap og finn en formulering som tar mindre enn ett minutt å si. Nyhetssendinger er korte, og da sikrer du at din mening ikke redigeres i stykker.
  • Hvis sendingen ikke går direkte, så spør på forhånd hva de har tenkt å spørre deg om.
  • De som ser deg på TV, vil delvis vurdere deg fra hvordan du går kledd. I en alvorlig situasjon er det viktig å ha kledd seg slik at en oppleves å ha respekt for det inntrufne (pent og ikke for fargerikt kledd, unngå for mye mønstre eller prangende smykker).
  • Ikke se på kamera, men på den som spør.
  • Sitt stille, hold hendene under kontroll slik at ikke mange håndbevegelser forstyrrer ditt budskap.
 

Kilde: ROB

Mer informasjon, se www.kriser.no/media

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072014
Versjon: 001

Sist endret: