Fellesdel

Avviksmelding

2.5.3 Adgangskontroll, nøkkelsystem, låsplan

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.5.3

Adgangskontroll, nøkkelsystem, låsplan 

ADGANGSKONTROLL, NØKKELSYSTEM, LÅSPLAN

1. Hensikt

Å sikre at ansatte er kjent med nøkkelsystemet og at nøkkelkort utleveres og innleveres i tråd med reglene.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Linjeleder er ansvarlig for å gjøre prosedyren kjent for de som er i linjen.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Prosedyre for utlevering og innlevering av nøkkelkort

Alle ansatte får utlevert nøkkelkort ved ansettelse. Linjeleder er ansvarlig for at nøkkelkort blir utlevert.  Driftsleder og vaktmester leverer ut nøkkelkort.

Når en slutter ved hovedkontoret leveres nøkkelkortet til linjeleder.
Linjeleder har ansvar for å kreve nøkkelkortet innlevert.

3.2 Bruk av nøkkelkort

Ytterdørene  er alltid låst og må åpnes ved hjelp at nøkkelkort med kode.
Dørene innvending  mellom trappegangene er vanligvis åpne mellom kl. 09.00-15.00.   Dørene er alltid låst i lunspausen og åpnes med nøkkelkort.
Porten i bakgården  er åpen mellom kl. 06.30-16.30.  Innenfor andre tider åpnes porten ved hjelp av nøkkelkort.

3.3 Bruk av ordinær nøkkel

Enkelte rom og arkiver er låst med vanlige nøkler. Avdelingsledere eller andre som har ansvar for disse rommene, har nøkkel.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret:
26.08.16