Fellesdel

Avviksmelding

2.5.1.3 Kartlegging av brannsikkerhet

SKJEMA

Kap 2. HMS

S-2.5.1.3

Kartlegging av brannsikkerhet 

 Skjemaet finnes i word-format i pkt 6.

  

 

KARTLEGGING AV BRANNSIKKERHET

 

Disse var med på kartleggingen:  Brannansvarlig HK, Normisjon v/Trond Pladsen og brannvernleder Bolig & Gård gårdeier v/Ruurd de Vries.                                          

Dato for tilsyn: 22.03.2016

OMRÅDE

AVVIKSBESKRVELSE – OK

OPPRETTET DATO + signatur

 

Har det vært brann eller branntilløp?

Nei

 TP

Har det vært gjennomført brannøvelser - er dette dokumentert?


 Ja, 13.10.2015

 TP

Finnes det brannverndokumentasjon?

Ok.
Bolig & Gård 

 RdV 22.03.16

Finnes det oversikt over tekniske brannverntiltak for bygget?

Ok.
Bolig & Gård 

 RdV 22.03.16

Finnes det oversikt over intern fordeling av oppgaver i forbindelse med brannsikringsarbeid og evt. brannsituasjoner?

 
Ok.
Normisjon HK

TP 

Finnes det rednings- og beredskapsplaner for bygget?

Normisjon HK 

TP 

Finnes det nødvendige branntegninger for bygget? (Tegningene skal vise alle deler og installasjoner med brannforebyggende funksjon og rømningsveier)

Ok.
Hengt opp avdelingsvis

RdV 22.03.16 

Finnes der oversikt over kontroll og vedlikehold av teknisk anlegg som har betydning for brannsikkerheten?


Ok.
Bolig & Gård 

 RdV 22.03.16

Finnes det branninstruks på strategiske steder som forteller hva som skal gjøres i tilfelle brann?

Normisjon HK 

 
TP

Har alle medarbeidere (også vikarer) fått opplæring i hva de skal gjøre i tilfelle brann (instruks), hvordan brannslukkingsutstyr virker m.m.

 

Normisjon HK
Avdelingsvis

 

TP

Er det foretatt kontroll av brannslukkingsutstyr slik at disse virker slik de skal?

Ok.
Bolig & Gård 

RdV 22.03.16 

Er det utplassert nok, hensiktsmessig manuelt slukkingsutstyr som skal kunne benyttes i alle rom?

Ok.
Bolig & Gård

 


Rdv 22.03.16 

Kan adkomst til rømningsveier skje uten hindring?

Normisjon HK Kontinuerlig kontroll 


TP

 

Kan dør til, og i, rømningsveier slås ut i rømningsretningen, eller er det annen likeverdig funksjon?

Ok.
Bolig & Gård 

 
Rdv 22.03.16

Er det markeringslys ved dører og retningsforandringer, samt ledelys eller tilsvarende innretninger i bygningen?


Ok.

Bolig & Gård 


RdV 22.03.2016 

Er det tilstrekkelig slukkevann, slik at det er lett tilgjengelig adkomst til tilstrekkelig vann ved slukkeinnsats?


Ok. Bolig & Gård

Avvik: Hindring ved brannslange kjøkken i
6. etasje

 
RdV 22.03.16

Er det mye opphoping av tom emballasje på lager eller andre steder i lokalene?


Normisjon HK

Kontinuerlig kontroll 


TP 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Kartlegging av brannsikkerhet

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
22.03.2016