Fellesdel

Avviksmelding

2.5.1.2 Info om brannslukningsutstyr

DOKUMENT

Kap. 2 HMS

D-2.5.1.2

Informasjon om brannslukningsutstyr 

INFORMASJON OM BRANNSLUKNINGSUTSTYR

En detaljert oversikt over brannslukningsutstyr og rømningsveier ved HK ligger som vedlegg under pkt.6

BRANNSLUKNINGSUTSTYR  ved Normisjons hovedkontor

 

Brannvarsling

Automatiske røykvarslere i taket i alle rom. 

Manuelle meldere på strategiske steder (røde brannklokker, hørbare fra alle steder i lokalene).

Brannslukking

Brannslanger som dekker områdene finnes i begge ender av korridor.

Eller: håndslukkere med vann, pulver eller CO2.

Brannteppe henger på kjøkken i 5. og 6. etg.

Informasjon

Oppslag i alle avdelinger om hvordan man opptrer i en situasjon med brann.

Leder og nestleder (se pkt. D-2.5.1.1) har ansvar for å få med seg folk fra sitt kontorområde ut fra fra 5. og 6. etasje.

Brannøvelser

Øvelser avholdes med jevne mellomrom, avdelingsvis eller samlet. Når brannalarmen går, møtes alle på avtalt plass ved slottsparken.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Oversikt over slukningsutstyr og rømningsveier ved hovedkontoret

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
21.2.2017