Fellesdel

Avviksmelding

2.5.1.1 Intern ansvarsfordeling i tilfelle brann ved hovedkontoret

Dokument

Kap 2. HMS

D-2.5.1.1

Ved brann - Intern ansvarsfordeling 

INTERN ANSVARSFORDELING I TILFELLE BRANN VED AVDELINGER VED NORMISJONS HOVEDKONTOR

 

 

 

ANSVARLIG BRANNVERNLEDER:

Venator v/Kristian P. Bjelkerud


tlf.97 97 00 90

OPERATIV BRANNVERNLEDER: Torleif Tveten

tlf. 46 44 86 70

OPERATIV BRANNVERNLEDER HK:
Elisabeth Nilsen


tlf. 45 21 34 71

Ved fravær vikarieres innbyrdes!

 

 

 

VAKTTELEFON NR. (NOKAS)

tlf. 22 06 25 13

 

 

FORDELING AV ANSVAR OG OPPGAVER I TILFELLE BRANN:

5. etasje – Sekretariat/Økonomi/Medie og Marked

Leder: Hanne Liv Gryting

Nestleder: Mari-Anne Nybraaten

 

tlf. 97 08 59 64

tlf.92 21 81 00

 

 

5. etasje – Internasjonal avd., Misjon i Norge, Personal, Agenda

Leder: Bjørnar Lemvik

Nestleder: Else Kari Bjerva

 

tlf. 40 83 05 29

tlf. 90 75 80 21

 

 

6. etasje – Acta - Møterom

Leder: Heidi Sundvoll

Nestleder: Jostein Larsen

 

tlf. 45 21 35 74

tlf. 99 02 79 92

 

 

6. etasje – Himal Partner

Leder: Ingunn Røse Høybråten

Nestleder: Silje Gunlaug Yun Eng

 

tlf. 40 03 23 75

tlf. 92 24 26 63

 

 

HOVEDVERNOMBUD: Bjørnar Lemvik

tlf. 40 83 05 29

 

 

   VARSLE - REDDE - SLOKKE BRANN  - TLF 110

 


Alle må gjøre seg kjent med rømningsveier, brannvarslere, slokkeutstyr og samlingsplass


5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
22.09.17