Fellesdel

Avviksmelding

2.5.1 Brann - forebygging, varsling og ansvar

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.5.1

 Brann - forebygging, varsling og ansvar

BRANN - FOREBYGGING, VARSLING OG ANSVAR

BRANNINSTRUKS NORMISJON, HK, LINSTOWSGT.
5. OG 6. ETASJE

1.Hensikt og omfang

Å sikre et systematisk brannforebyggende arbeidet og at ansatte vet hva de skal gjøre hvis det brenner.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren.
Leder med linjeansvar er ansvarlig for at de ansatte kjenner prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Forebyggende

Alle ansatte skal gjøre seg kjent med rømningsveier, varslingsrutiner, slukkeutstyr og hva de skal gjøre hvis det brenner.
Alle skal bidra til god orden i fellesarealer og sørge for at rømningsveier holdes fri.
Alle plikter å gi beskjed til overordnet eller driftsleder hvis de oppdager noe som kan føre til brann eller andre farlige situasjoner

Det er slått opp en branninstruks ved kjøkkenet i begge etasjer.

Det foretas årlig en kartlegging av brannsikkerhet, se S-2.5.1.3.

Driftssjef sørger for at det holdes jevnlige brannøvelser.

3.2 Ved brann skal følgende gjøres:

1. VARSLE:
Brannvesen: tlf. 110
Kolleger; banke på dører, rope!  
Èn loser brannvesenet frem.                       

2. REDDE: Hjelp til å evakuere alle mennesker i fare.
Bruk trappene – IKKE HEISEN!

3. SLUKKE: Begrens brann ved å forsøke slukning i tidlig fase. 
Lukk dører og vinduer.

  4. MØTEPLASS: Møt opp og bli registrert i Slottsparken rett utenfor Linstowsgate.  

4. Kontroll                         

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Branninnstruks,oppslag.pdf 
Brannkart/rømningsveier 5.et.
Brannkart/rømningsveier 6.et.
Oppsamlingsplasser ved brann

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
10.8.2016