Fellesdel

Avviksmelding

2.5.2 Sikkerhetsdatablad for kjemikalier

DOKUMENT

Kap 2 HMS

D-2.5.2

 Sikkerhetsdatablad for kjemikalier

SIKKERHETSDATABLAD FOR KJEMIKALIER

I Normisjons HMS-system skal alle kjemikalier som inneholder giftstoffer eller er brannfarlige ha sitt sikkerhetsdatablad, jf. Arbeidsmiljølovens § 4-5 (4). Et HMS-datablad inneholder informasjon om farlige egenskaper ved et kjemikalie og anbefalte vernetiltak. På den måten skal alle vite hvordan en kan forebygge skade, hva slags førstehjelp en trenger dersom uhellet skulle være ute og tiltak ved brannslukning.

Sikkerhetsdatabladene ligger som vedlegg under pkt 6. Vaktmester har i tillegg skrevet ut disse og satt dem i en rød ringperm, merket "Sikkerhetsdatablad, Normisjon 5. & 6.etasje". Permen ligger i hylla under brannslangen i 6.etasje. Merk også at låsbare skrukorker skal være skrudd skikkelig til slik at de ikke kan åpnes av barn.

De som har med innkjøp å gjøre bør bruke de produktene som det ligger sikkerhetsdatablad for under, slik at vi slipper en stadig oppdatering av nye produkter.  


5. Referanser

Arbeidsmiljølovens § 4-5 (4)

6. Vedlegg

Ajax Lemon
Coop klor
CA NF (DC super Drain Avløpsåpner)

Cosmo Apple, luktfrisker
CL252 (Pine Brigth)
Corium 50 Avløpsåpner
F&M_energy_cleansing
Hand Des. Norden olje
Ice_Pellets
Isoclene Isopropanol
Jif Baderom
Jif Skurekrem
Jotun Kraft Vask
Jotun HusVask
Johnson&Doversey Glassrens
KI 12 Korrosjonsinhibitor
Krystal Grønnsåpe
Latona-avløpsåpner
NK Antifreeze 2010 SDS
NK Antifreeze 2020 SDS
Nordsjø, MesterLateks7
Nylon vask
Patex No More Nails
Pervaco Graffitifjerner
Roof 7
Rødsprit
Salmiakk
Substral
Suma Nordlys tabletter
Sun Hurtigtørrende glansemiddel
Svint Stålull
Tennvæske
White_Sprit_HMS_no1
Zalo Ultra

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01022013
Versjon: 001

Sist endret: