Fellesdel

Avviksmelding

2.4.2.2 Renholdsplan

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.4.2.2

Renholdsplan

RENHOLDSPLAN

1. Hensikt og omfang

Prosedyren skal sikre at Normisjon holder et godt nivå på renholdet ved kontoret.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren.
Administrasjonssjef er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.

3. Beskrivelse

Et rengjøringsfirma har det faste renholdet ved hovedkontoret.

3.1 Renholdet i 5. og 6 etasje 

Hovedlinjene er som følger

Mandag: Alle kontorer + alle toaletter/bad
Onsdag: Hele korridoren + inngangssluse + større møterom/kantine + resepsjon 5. etasje +
alle toaletter/bad + kjøkken
Fredag: Hele korridoren + inngangssluse + større møterom/kantine + resepsjon 5. etasje +
alle toaletter/bad + kjøkken
Fredag annenhver uke: bøttekott i 5. etasje 
Fredag en gang pr mnd.: serverrommet i 6. etasje. 

3.2 Boning av gulv

Hvor ofte gulvene skal bones vurderes, men det gjøres gjerne hver annet år.
I fellesområder delt med andre bones det hvert år. 

3.3. Vinduspuss

Vinduspuss gjøres etter behov.

Renholdsplanen oppbevares hos leder av Bolig & Gård.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012012
Versjon: 001

Sist endret:
10.08.2016