Fellesdel

Avviksmelding

2.1.13 Hvem er verneombud og tillitsvalgt ved hovedkontoret

DOKUEMENT

Kap 2 HMS

D-2.1.13

 Hvem er verneombud og tillitsvalgt ved hovedkontoret?

VERNEOMBUD OG TILLITSVALGT


Verneombud og varaperson for verneombud velges for to år av gangen
Disse ble valgt  på allmøte den sept.18

Bjørnar Lindeberg Lemvik, verneombud
Christian Otto Ruge, vara verneombud 

Tillitsvalgt og varatillitsvalgt - velges for to år av gangen 

Ingrid Straume har rykket opp som tillitsvalgt etter at Marianne Næss Norheim har trukket seg.


 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
29032012
Versjon: 002

Sist endret:
21.04.2018