Fellesdel

Avviksmelding

2.4.2.1 Lys, luft, lyd og temperaturkvalitet, stråling

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.4.2.1

Lys, luft, lyd og temperaturkvalitet, stråling 

LYS, LUFT, LYD, TEMPERATURKVALITET, STRÅLING

1. Hensikt og omfang

Å sikre at Normisjon følger de retningslinjer som gjelder for Arbeidsmiljøloven §4.4 og de forskrifter som gjelder når det gjelder fysisk arbeidsmiljø.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for å gjøre ansatte i sin linje kjent med prosedyren 
Alle er ansvarlige for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Lysforhold

Lysforholdene er av stor betydning for helse og trivsel, samt avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon.

a. Lysrør, spotter og lamper
I kontorene finnes lysrør og store spotter i tak som fordeler lys i rommet. Enkelte har egne arbeidslamper ved kontorplassen.
b. Dagslys
Store vinduer i kontorene sørger for godt dagslys.
c. Blending/Persienner
Direkte solys og reflekser fra sol i andre bygninger blir hindret ved at de som trenger det får montert regulerbare persienner i vinduene.

3.2 Luftkvalitet, temperatur

Ventilasjonsanleggene ble bygd i 2006 i forbindelse med ombyggingen til kontorer. Det er balanserte anlegg med varmegjenvinning og kjøling. Disse styres autumatisk ved hjelp av SD-anlegget etter forhåndsinstilte parameter.  Vedlikehold og oppfølging av driftspersonell og årlig serviceavtale og blir for øvrig fulgt opp via driftsleder og vaktmester.

Ventilasjonsanlegget ivaretar tilstrekkelig rensing av luften og regulerer luftfuktigheten i lokalene.

3.3 Lyd og stråling

Eget avlåst datarom med eget kjøleanlegg hindrer helseskadelig støy og stråling. Rommet inneholder også servere og UPS'er (batterier som trer i kraft hvis serverne mister strømmen via nettet). Dette blir kontinuerlig fulgt opp av IKT-leder og driftsleder.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
22.03.2016