Fellesdel

Avviksmelding

2.4.2 Avfallshåndtering

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.4.2

Avfallshåndtering 

AVFALLSHÅNDTERING

1. Hensikt og omfang

Å sikre at avfall håndteres på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker, miljø og dyr, eller fare for dette.
Å sikre at behandling av avfall svarer til de krav som kommunalt renovasjonsvesen har fastsatt.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder har ansvar for å oppdatere prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlige for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

Ulike typer avfall skal behandles som beskrevet under:

3.1 Avfall husholdning

Avfallet sorteres i ulike avfallsposer etter innhold og legges i søppeldunker i bakgård. Plastemballasje skal rengjøres før det kastes. 
Grønne og blå avfallsposer er tilgjengelig i skuff på kjøkken i både 5. og 6. etasje.
Når disse er fulle knyttes de for (dobbeltknute) og legges i en søppelsekk for begge disse kategorier på kjøkkenet.

1. Matavfall: i grønn pose
- Ja takk! matrester generelt; skall, skrell, epleskrotter, teposer, tørkepapir, bein.
- Nei takk! Planterester, hageavfall og emballasje tilgriset av matavfall.

2. Plast: i  blå pose
- Ja takk! plastemballasje (skal være ren og mest mulig tørr når det legges i posen)
plastflasker uten pant, kanner, plasfolie, poser, sekker, begre, kopper, bokser, blomsterpotter og isopor.
- Nei takk! tilgriset emballasje, leker, klær og sko av plast og andre plastprodukter.

3. Panting av flasker
Dette er også kildesortering. Det bidrar til ombruk, som igjen gir mindre produksjon og mindre avfall. Egne esker/kasser blir satt frem på kjøkken til dette bruk.
Panteflasker leveres i butikk.

4. Restavfall: vanlig handlepose snus med vrangen ut, slik at de ikke forveksles med blå og grønne avfallsposer.
- Det som blir igjen etter at du har sortert det du kan. Er du i tvil om sorteringen, skal du legge avfallet i posen for restavfall eller ringe RENs kundeservice for mer informasjon.
Posene knyttes skikkelig for åpningen med dobbel knute.  Alle disse posene skal kastes i samme container og blir sortert på optisk mottak.

3.2 Papiravfall

Papiravfall samles i hver etasje i egnede esker før de blir fraktet bort til containerne.
Papp av esker eller annet må flatpakkes og alt papir må være rent.

3.3 Spesialavfall/farlig avfall

Dette er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og dyr. 
Eksempeler på slikt avfall kan være organiske løsemidler, ulike typer kjemikalier, lysstoffrør og sparepærer, risikoavfall som blod, celler, virus, bakterier, forurenset engangsutstyr, skarpe eller spisse gjenstander.  Under kategori kommer også radiaktivt avfall/isotoper. 
Slikt avfall leveres til godkjent leveringssted.

3.4 Glass- og metallemballasje

Glass av forskjellig slag leveres i glasscontainer på returpunkt.
Egen kasse til glass-og metallemballasje er satt frem på kjøkken i både 5. og 6 etasje.

3.5 Industriavfall

Alt annet avfall som ikke passer inn under øvrige punkt må leveres i søppelsekker eller om ikke sekker passer, legges dette rett i container.
Søppeldunk merket industriavfall brukes til dette formål.
NB! Avfall under dette punkt må ikke legges i samme container som husholdningsavfallet.

3.6. Elektrisk avfall

Elektrisk avfall som kabler o.l. leveres til IKT-ansvarlig.
Forøvrig kan det avtales med driftsansvarlig om egnet innsamling og levering.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret:
22.03.2016