Fellesdel

Avviksmelding

2.4.3 Tilgjengelighet for personer med funksjonshemming

PROSEDYRE

Kap. 2 HMS

P-2.4.3

 

Tilgjengelighet for personer med funksjonshemming

TILGJENGELIGHET FOR PERSONER MED FUNKSJONSHEMMING

1. Hensikt og omfang

Å sikre at Normisjons hovedkontor er tilgjengelig for rullestolbrukere i tråd med lovverkets  krav om almenn tilgjengelighet.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren. 
Personalleder har ansvar for at prosdyren blir oppdatert.
Avdelingsledere og driftsleder har ansvar for at prosedyren følges.

3. Beskrivelse

Bygningen er tilrettelagt for funksjonshemmede, slik at funksjonshemmede har en trygg og enkel adkomst. Det er rampe i inngangspartiet, og heis og toalett er tilrettelagt for funksjonshemmede. Avdelingsleder skal sørge for at ansatte med behov for spesiell tilrettelegging av arbeidsplassen skal få det.

4. Kontroll

5. Referanser

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Arbeidsmiljøloven

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
22.03.2016