Fellesdel

Avviksmelding

2.4.1 Felles aktiviteter og samlinger

DOKUMENT

Kap. 2 HMS

D-2.4.1

 

Felles aktiviteter og samlinger

FELLES AKTIVITETER OG SAMLINGER               

Lunsj

Hovedkontoret har felles lunsj på lunsjrommet i 6.etasje hver dag kl.11.30-12.00. Lunsjen avsluttes med en kort andakt som starter 11.55. Ansvaret for andakten går på omgang blant de ansatte, de som vil ha andakt skriver seg på en egen liste. Tirsdagslunsjen er utvidet med en informasjonsbolk etter andakten.

Semesteråpning og semesteravslutning

Det arrangeres en felles semesteråpning for alle ansatte på hovedkontoret hver høst. Da har gjerne generalsekretæren et visjonsforedrag, og samlingen avsluttes med nattverd.

I desember er det juleavslutning og i juni, sommeravslutning. Dette er festsamvær med fokus på avslutningen av semesteret/året. Sommeravslutningen arrangeres gjerne utenfor huset og med muligheter for utendørs aktiviteter.

Gaveoverrekkelse

Når ansatte avslutter sitt ansettelsesforhold i organisasjonen, markeres dette med en felles samling og overrekkelse av gave i forbindelse med lunsjen. Også ved enkelte andre anledninger (som åremål, fødsel, giftemål) overrekkes gaver. Det er faste regler for beløpsstørrelse på gaver, se vedlegg i punkt 6.

Andre trivselstiltak

Det er opprettet et trivselsutvalg som tar initiativ til sosiale aktiviteter og samlinger også utenfor arbeidstid. Det finnes et fond, Fredvangfondet, der trivselsutvalget kan søke om midler for å dekke utgiftene ved slike tiltak.  
3 personer sitter i et utvalg for å godkjenne søknader. 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

D-4.6.3 Oppmerksomhet ved merkedager

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
21.03.2016