Fellesdel

Avviksmelding

2.1.12 Hvem sitter i Arbeidsmiljøutvalget ved hovedkontoret?

DOKUMENT

Kap 2 - HMS

D-2.1.12

 Hvem sitter i arbeidsmiljøutvalget ved hovedkontoret?

Hvem sitter i arbeidsmiljøutvalget ved hovedkontoret?

Følgende personer sitter i arbeidsmiljøutvalget:

Fra arbeidstakersiden: Bjørnar Lindeberg Lemvik (verneombud),  Christian Otto Ruge (varaverneombud),  Marianne Næss Norheim (tillitsvalgt, valgt i Allmøte sept18), Ingrid Straume (vara tillitsvalgt i Allmøte sept18) Ingrid Straume rykket opp som tillitsvalgt etter at Marianne Næss Norheim har trakk seg.
Fra arbeidsgiversiden: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Else Kari Bjerva og Veronica Berg

Sekretær: Eva Louise Hansen

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01102014
Versjon: 001

Sist kontrollert:
21.04.18