Fellesdel

Avviksmelding

2.3.9 Helsekontroll og dekning av utgifter

HMS

Kap 2.

P-2.3.9

 

Helsekontroll og dekning av utgifter

HELSEKONTROLL OG DEKNING AV UTGIFTER


1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte er kjent med ordningen om helsekontroll hos fastlege og dekning av utgifter, som erstatter en organisert bedriftshelsetjeneste. 

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvar for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Linjeledere er ansvar for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

Hvilke utgifter dekkes?

Ansatte over 40 år får refundert egenandelen for en helsesjekk pr. år. Ansatte under 40 år får tilsvarende dekket egenandelen for en helsesjekk hvert annet år.

Denne helseundersøkelsen kan gjøres i arbeidstiden. Arbeidstaker bestiller time hos sin primærlege og tar helseundersøkelsen der.

Ansatte fyller ut skjemaet for refusjon av utgifter, se vedlegg under pkt 6, og leverer denne til overordnet. 

Ansatte over 57 år i 100 % stilling får i tillegg kortfri med lønn for å gå til lege, tannlege, fysioterapi inntil 12 ganger pr år.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema for refusjon av utgifter

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
21.03.2016