Fellesdel

Avviksmelding

2.3.8 AKAN og håndtering av bekymringer for rusmiddelmisbruk

PROSEDYRE

Kap. 2 HMS

P-2.3.8

AKAN og håndtering av bekymringer for rusmiddelmisbruk

AKAN OG HÅNDTERING AV BEKYMRINGER FOR RUSMIDDELMISBRUK

1. Hensikt og omfang

Å sikre at eventuelle rus- og avhengighetesproblemer blir oppdaget på et tidlig tidspunkt og at den det gjelder får tilbud om hjelp.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Hva er AKAN?

AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk ble etablert i 1963 under navnet Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani. Det er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten.

Innsatsen rettes mot hele Norges arbeidsliv. AKAN er tilgjengelig for alle og er ikke en medlemsorganisasjon.

AKANs formål er å forebygge rus og avhengighetsproblematikk i norsk arbeidsliv, gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får et tilbud om hjelp.

3.2 Normisjons rusmiddelpolitikk

Ansatte i Normisjon er forpliktet på Normisjons verdidokument. Dette verdidokumentet slår fast at ansatte skal fremme en rusfri livsstil og være et positivt forbilde for andre. Avholdsstandpunkt er derfor ønskelig, og en forutsetter pliktmessig avhold i enhver tjenestesituasjon. På fritid er måtehold i forhold til rusmiddelbruk et ufravikelig krav. Likevel kan en ansatt i Normisjon få rusproblemer eller ha en atferd som bryter med Normisjons verdidokument. I en slik situasjoner kan AKAN være en rådgivningsinstans.

3.3. Prosedyre ved bekymring

En leder som er bekymret for en medarbeiders mulige rus- eller avhengighetsproblemer, skal kontakte AKAN kompetansesenters veiledningstelefon for råd og veiledning. Telefonen  er åpen hver dag i arbeidstiden mellom kl 09.00-12.00 og 12.30-15.30. Telefontjenesten er gratis og åpen for alle, tlf nr er 22 40 28 00. 

Lederen kan benytte AKANs materiell til å gjennomføre "den nødvendige samtalen" - en samtalemetode som AKAN har utviklet for å avklare om det er grunn til bekymring eller ikke. Ved bekymring skal en slik samtale avholdes så snart som mulig.

En ansatt som er bekymret for en kollega kan også bruke AKANs veiledningstelefon, men avklaringssamtalen må gjøres av en leder. Bekymringen bør derfor deles med lederen til den en er bekymret for. Avklaringen skal skje på lavest mulig nivå.

Dersom det viser seg at bekymringen er begrunnet, skal den ansatte få tilbud om videre hjelp og oppfølging. AKAN kan gi hjelp til å lage et individuelt oppfølgingsopplegg.

Dersom et slikt tilbud om hjelp og oppfølging ikke blir tatt imot eller fører fram til endret atferd, og det er avklart at det foreligger brudd på Normisjons verdidokument, følges vanlig prosedyre med advarsel og håndtering som personalsak.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Oversikt over materiell fra AKANs kompetansesenter

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
21.03.2016