Fellesdel

Avviksmelding

2.3.5.1 Prosedyre for støtte til terminalbriller m/vedlagt søknadsskjema

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.3.5.1

Prosedyre for støtte til terminalbriller ved bruk ved dataskjerm
m/vedlagt skjema for søknad

STØTTE TIL TERMINALBRILLER VED DATASKJERM

1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte er kjent med de støtteordninger og prosedyrer som gjelder for anskaffelse av databriller ved arbeid på dataskjerm på arbeidsplasen.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Linjeledere er ansvarlig for at de ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle arbeidstakere som har behov for databrille er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Hva er en databrille?

Hensikten med egen databrille er å forebygge helsemessige problemer  med synet i forbindelse med dataarbeid. Databrille er et samlebegrep for brillekorreksjoner som er ordinert for å optimalisere synsprosessen for arbeidstakere som arbeider ved dataskjerm. 
Databriller er et hjelpemiddel på arbeidsplassen og er tilpasset arbeidet ved skjerm.

3.2 Hvilke utgifter dekkes?

Følgende utgifter dekkes:
- Arbeidere som jevnlig og som en betydelig del at sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelsen av øyne og syn foretatt av en personen med nødvendige kvalifikasjoner.
- Synsprøve hos offentlig godkjent optiker i forbindelse med tilpasning av databrille.
- Utgifter til spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid. 
Se for øvrig Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning i lovdata, under pkt.5.
- Normisjon dekker, i tillegg til brilleglass, utgifter til innfatning på inntil kr 1000,- 

3.3 Framgangsmåte

Søknadsskjema fylles ut og leveres til nærmeste overordnet. Bruk søknadsskjema som du finner under pkt 6. 

4. Kontroll

5. Referanser

Arbeid ved dataskjerm:

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§14-4

6. Vedlegg

SKJEMA, SØKNAD 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:

21.03.2016