Fellesdel

Avviksmelding

2.3.6. Førstehjelpsutstyr

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.3.6

Førstehjelpsutstyr 

FØRSTEHJELPSUTSTYR

1. Hensikt og omfang

Å sikre at nødvendig førstehjelpsutstyr finnes i begge etasjer i tilfelle ulykker skulle skje.

2. Ansvar

Generalsekretær har ansvar for prosedyren.
Personalleder har ansvar for oppdatering av prosedyren.
Ledere med linjeansvar har ansvar for at medarbeidere i linjen er kjent med prosedyren.

3. Beskrivelse
3.1. Skap med førstehjelpsutstyr

Det står skap med førstehjelpsutstyr i hver etasje. I 5.etasje står medisinskapet på veggen ved inngangen til kjøkkenet, i 6.etasje på veggen til venstre med en gang en har gått inn døren. Verneombudet er i samarbeid med personalkonsulenten ansvarlig for at innhold i skapene med førstehjelpsutstyr blir fulgt opp og inneholder det de skal i henhold til listene.
Lister med oversikt over innholdet står ved hvert medisinskap i 5. og 6. etasje.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret:
20.02.17