Fellesdel

Avviksmelding

2.3.3.1 Skjema for varsling

SKJEMA

Kap 4 Personal

S-2.3.3.1

 Skjema for varsling

Skjemaet nedenfor ligger i word-format under punkt 6. Vedlegg.

VARSLING AV UØNSKEDE HENDELSER OG KRITIKKVERDIGE FORHOLD / FORBEDRINGSMELDING

 Meldt av medarbeider:……………………………………………………..

 Avdeling/enhet………………………….

 Til leder:………………………………...... 

 

 

1.    Beskrivelse: Hva har skjedd? Når? Hvor?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.    Beskriv hva du eventuelt har gjort, hvem du eventuelt har kontaktet:

 
 
 
 
 
 
 
 

3.    Mulige forslag til tiltak/endringer:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift varsler/verneombud/tillitsvalgt

 
 
 
 

Dato               Tid                      Sted

            

5. Referanser

 

6. Vedlegg
SKJEMA, VARSLING

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
15.03.2016