Fellesdel

Avviksmelding

2.2.4 Handlingsplan

SKJEMA

Kap 2. HMS

S-2.2.4

 Handlingsplan

                  Dokumentet ligger i word-format under pkt 6. Vedlegg                                                                           

 

 

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet

i Normisjon

 

 

Avdeling/seksjon/enhet:

Leder:

Verneombud:

 

 

Dato

Beskrivelse av arbeidsmiljøforhold/HMS-sak

Tiltak / løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Utført/dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mal for handlingsplan

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
12.01.2017