Fellesdel

Avviksmelding

2.2.1.3 Medarbeidersamtale

Prosedyre

Kap.2 HMS

P-2.2.1.3

 Prosedyre for medarbeidersamtaler

PROSEDYRE FOR MEDARBEIDERSAMTALER

Dette er behandlet i kapittel 4 Personal, se Personal: P-4.6.1

5. Referanser 

 

6. Vedlegg

Skjema for medarbeidersamtale

Godkjent av:
Generalsekretæren

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: