Fellesdel

Avviksmelding

2.2.2.1 Sjekkliste for vernerunde

HMS

Kap. 2.

S-2.2.2.1

Sjekkliste for vernerunde 

KARTLEGGING AV
ARBEIDSMILJØET
-VERNERUNDE

Organisatorisk/fysisk arbeidsmiljø. Her merker vi av hva som er bra i miljøet og hva som må endres og utvikles i riktig retning.

Område (fysisk arbeids-miljø)

Status (merk med ok)

Må forbedres

Tiltak/kommentar

 

 
  

1. Brannvern, slukkeutstyr,
frie rømningsveier etc.

Kjenner du til
- branninnstruksen, hvor den er og hva den inneholder?  
- hvem som er brannansvarlig i din etasje?
- hvor du skal møte etter evakuering (ved brannøvelser og ved brann).
- hvor slukkeutstyret står og hvordan det brukes?
- hvor rømningsveiene er? 

 
 
 
  

2. Dører, porter
- Fungerer nøkkelkortet ditt til dører og porten ut fra gårdsplassen?
- Er dører låst når de skal være låst? (i lunsjen, etter kl.15.45 og i helger)

 
 
 

3. Elektriske installasjoner, ledninger, støpsel, kontakter
Har du sett
- løse og usikrede ledninger?
- slitte, brunsvidde støpsler eller kontakter?
- overbelastede skjøteledninger?
- andre forhold som virker utrygge?

 
 
 
 
   

4. Førstehjelpsutstyr
(to medisinskap)
- Vet du hvor førstehjelpsutstyr finnes?
- Er innholdet tilfredsstillende?

 
 
 

 
5. Lysforhold 
Har du
- avskjerming mot sjenerende lys og reflekser? 
- tilfredsstillende belysning?
 

 
 
 

6. Støy
- Er du plaget av sjenerende støy? I tilfelle hva slags støy?

 
 
 

 
7. Stol og bord
- Kan kontorstolen reguleres og tilpasses dine behov?
- Behov for fotskammel?
- Skrivebord (størrelse, og høyde i forhold til stol)?
- Er du instruert i riktig arbeidsstilling?

 
 
 

8. PC

Har du
- tilfredsstillende kvalitet og størrelse på skjerm?
- tilfredsstillende kvalitet på tastatur og mus/pekeutstyr? 

- Fungerer PC'en i forhold til ditt daglige arbeid?

 
 
 
 

 9. Renhold
- Er du fornøyd med renholdet av
a) toaletter?
b) øvrige rom?
- Brukes det sjenerende vaskemidler?
- Står det ting plassert i fellesarealene som hindrer rengjøring?

 
 
 

 10. Trekk

- Er du plaget av sjenerende trekk?

 
 
 

11. Varme/Kulde
- Hvordan opplever du temperaturen i lokalene?
a) For varmt
b) For kaldt?

- Er det muligheter for regulering av temperaturen på ditt kontor?

 
 
 

5. Referanser

Din dataarbeidsplass. Veileder utarbeidet av bedriftshelsetjenesten Universitet i Berge, mai 2006

6. Vedlegg

Sjekkliste for vernerunde, wordformat

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: