Fellesdel

Avviksmelding

2.1.10 Årsrapporter

DOKUMENT

Kap 2 HMS

D-2.1.10

 Årsrapporter

ÅRSRAPPORTER

Det lages årlig en rapport fra Arbeidsmiljøutvalgets arbeid som skal sendes til Landsstyret og Nor-Mafs styre. Disse legges under pkt.6. Vedlegg

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Årsrapport for 2012
Årsrapport for 2013
Årsrapport for 2014
Årsrapport for 2015
Årsrapport for 2016
Årsrapport for 2017

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012013
Versjon: 001

Sist endret:
21.4.2018