Fellesdel

Avviksmelding

Avspaseringsregler ifb medarbeidersamlinger, kurs, konferanser og stabssamlinger

Dokument

Kap 4. Personal

D-4.4.6

Avspaseringsregler i forbindelse med medarbeidersamlinger, kurs, konferanser og stabssamlinger

Avspaseringsregler i forbindelse med medarbeidersamlinger, kurs, konferanser og stabssamlinger

For interne medarbeidersamlinger, kurs og konferanser der arbeidstakeren er deltaker, godtgjøres det timetallet per dag som ligger til stillingen. Dersom ansatte i deltidsstillinger pålegges å delta, regnes inntil 7,5 t per dag. Reisetid er inkludert.
Dersom ansatte er pålagt å delta, gis en kompensasjon for overnatting utenom hjemmet på 1,5 t (0,2 dag) per døgn. Lørdag og søndag kan avspaseres.

For medarbeidersamlinger, kurs og konferanser der arbeidstaker har oppgaver, registreres time for time inntil ti timer per døgn for faktisk utført arbeid.

Ved stabssamlinger kan en arbeide inntil ti timer per døgn. Fritid i forbindelse med kurs, konferanser, medarbeidersamlinger og stabsturer skal ikke registreres som arbeidstid. For overnatting utenfor hjemmet gis en kompensasjon på 1,5 t (0,2 dag) per døgn. Lørdag og søndag kan avspaseres.

I forbindelse med stabsturer kan det i særlige tilfeller, f.eks. hvis stabsturer legges til utlandet, gjøres lokale avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om arbeidstid og kompensasjon.

For eksterne kurs og konferanser:

Deltagelse skjer etter avtale med overordnet. En kursdag regnes som en arbeidsdag på 7,5 t, reisetid inkludert. Ved pålegg om kursdeltagelse gjøres det en skjønnsmessig vurdering av reisetiden. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
010514
Versjon: 002

Sist kontrollert:
3.1.2019