Fellesdel

Avviksmelding

5.11.3 Formaliteter ved graviditet og/eller fødsel i utlandet

Veileder

Kap 5. IA

V-5.11.3

 Formaliteter ved graviditet og/eller fødsel i utlandet

Formaliteter ved graviditet og/eller fødsel i utlandet

Når en utsending blir gravid mens hun er utsending i ett av Normisjons samarbeidsland, er det en del ting å planlegge med tanke på formaliteter i forhold til NAV/norske myndigheter.

1. Send melding til NAV Internasjonalt og orienter dem om den forestående fødselen i god tid før nedkomst. E-post: Nav.internasjonalt@nav.no

2. Du må søke NAV om foreldrepenger og fedrekvote, se skjema NAV 14-05.09: Foreldrepenger ved fødsel. 
I tillegg må du legge ved:
a) Terminbevis utstedt etter 26. svangerskapsuke. Termindato skal bekreftes av lege eller jordmor.
b) Kopi av dine tre siste måneders lønnsslipper.
Normisjon vil sende inntektsmelding til NAV.

3. Du må søke NAV om barnetrygd, se Barnetrygd og utland 

4. Dersom du skal føde i utlandet, må du undersøke hvilke formaliter som er knyttet til fødsel i det aktuelle landet. I Ecuador må barnet for eksempel bli ecuadoriansk statsborger. Så må du søke om norsk pass og fødselsnummer til barnet, se Tildeling av fødselsnummer for norske statsborgere i utlandet.

5. Etter dagens lov, som trådte i kraft 1. september 2006, blir barn med norsk mor eller far alltid norsk statsborger ved fødsel. Dette gjelder uansett om barnet blir født i Norge eller utlandet, og en trenger ikke søke om norsk statsborgerskap.

6. Når et barn er født i utlandet av norske foreldre, må foreldrene møte opp på skattekontoret sammen med barnet når familien kommer tilbake til Norge for at barnet skal bli registrert bosatt i Norge, se Barn født i utland

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
20.11.2020