Fellesdel

Avviksmelding

5.15.3.1 Lojalitetserklæring (norsk)

Dokument

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.15.3.1

 

Lojalitetserklæring (norsk)

LOJALITETSERKLÆRING

Jeg erklærer herved at jeg er kjent med Normisjons målsetting og verdidokument, som min ektefelle er forpliktet på.  Jeg vil være lojal overfor hva Normisjon står for vedrørende innholdet i disse dokumentene.  Dette faktum medfører at jeg verken i ord eller i handling vil oppføre meg på en måte som kan skade eller hindre Normisjons målsettinger eller tjenesten min ektelle utfører for Normisjon.

_______________________________

Dato/sted

_______________________________

underskrift

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: