Fellesdel

Avviksmelding

5.14.2.1 Avslutningssamtale, utsendinger, m/skjema, norsk og engelsk

Mal

Kap 5. Internasjonal avdeling

M-5.14.2.1

Avslutningssamtale, utsendinger m/skjema, norsk og engelsk

AVSLUTNINGSSAMTALE, UTSENDINGER, M/SKJEMA

Internasjonal avdeling innkaller hjemkomne utsendinger til en avslutningssamtale, som bør holdes innen 3-4 måneder (senest) etter hjemkomst.  Samtalen kan finne sted ved hovedkontoret, eller på hjemstedet til utsendingen, avhengig av hva som er mest praktisk.

I samtalen tas det utgangspunkt i spørsmålene i skjemaet under vedlegg 6. Den hjemkomne utsendingen skal få skjemaet på forhånd slik at han eller hun kan være forberedt på hva som skal tas opp.

Hensikten med samtalen er at den som avslutter tjenesten skal gi en avsluttende tilbakemelding på hvordan en har opplevd tiden som ansatt i Normisjon, slik at organisasjonen kan dra nytte av denne erfaringen i det videre arbeidet for å kvalitetssikre virksomheten.

Leder vil gjøre notater underveis i samtalen som utsendingen skal godkjenne. 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema, avslutningssamtale, norsk
Skjema, avslutningssamtale, engelsk

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: