Fellesdel

Avviksmelding

5.10.7 Dekning av hjemreise i forbindelse med dødsfall i nær familie

DOKUMENT

Kap 5 Internasjonal avdeling

D-5.10.7

D-5.10.7 Dekning av hjemreise i forbindelse med dødsfall i nær familie

Dekning av hjemreise i forbindelse med dødsfall i nær familie

Reisekostnader i forbindelse med velferdspermisjon ved alvorlig sykdom/dødsfall i nærmeste familie dekkes via reiseforsikring, ikke av Normisjon, jf. lønnsplanens pkt 5.4.1.2.

Dersom reiseforsikringen ikke dekker hjemreise ved foreldres død på grunn av foreldrenes høye alder, dekker Normisjon halvparten av reisen.  

 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01032016
Versjon: 001

Sist endret: