Fellesdel

Avviksmelding

5.13.4 Barn under videregående opplæring i Norge

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.13.4

 

Barn under videregående opplæring i Norge

BARN UNDER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORGE

Det er ikke ønskelig at barn er alene i Norge for å gå på videregående skole mens foreldrene arbeider i misjonstjeneste ute. Unntak kan i enkelte tilfeller gjøres dersom barna er over 18 år. Utsendinger som har barn over 18 år under videregående opplæring og bosatt i hjemlandet mens begge foreldrene er i tjeneste ute, og som selv ikke har inntekt, får et tilskudd tilsvarende 100 % av maksimal lånesats i Statens Lånekasse.  Familien søker selv om stipendet fra Statens lånekasse.

I tillegg gir misjonen tilskudd tilsvarende dekning av en besøksreise per år.

Denne ordningen gjelder kun videregående skole, ikke folkehøyskole og lignende.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: