Fellesdel

Avviksmelding

5.13.3 Globalskolen

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.13.3

 

Globalskolen

GLOBALSKOLEN

For å ivareta undervisning i norsk, RLE og samfunnsfagsdelen, kan foreldrene enten organisere kompletterende undervisning eller melde barnet inn i globalskolen.  Dersom foreldrene ønsker å ta denne undervisningen selv, eller organisere undervisning i samarbeid med andre familier, kan de i samarbeid med hjemmeadministrasjonen søke om økonomisk støtte til kompletterende undervisning.  Her gjelder egne søknadsskjema og samme søknadsfrist som til globalskolen (se under). 

Globalskolen gir nettbasert, kompletterende grunnskoleundervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn som bor i utlandet. Det forutsetter tilgang til internett. Søknadsfrist for opptak til høstsemesteret er 10. juni (30.august?) og for vårsemesteret 5. desember
(30. januar?). Dersom følgende fire vilkår er oppfylt, er opplæringen gratis:

1.        Oppholdet utenlands må vare i minst ett semester (halvår).

2.        Eleven må ha norsk statsborgerskap.

3.        Eleven må være knyttet til en lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.

4.        Eleven må være mellom 6 og 15 år.

Foresatte må sørge for at elevene har tilgang til datamaskin med norsk tastatur og Internett.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: