Fellesdel

Avviksmelding

5.13.2 Grunnskole

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.13.2

 

Grunnskole

GRUNNSKOLE

Barn går vanligvis på nasjonale eller internasjonale skoler, med kompletterende norskundervisning. Både misjonen og foreldrene er ansvarlig for å sjekke at det skoletilbudet som benyttes, dekker barnas pedagogiske og sosiale behov på en forsvarlig måte. Normisjon dekker utgiftene til barns skolegang. 

Dersom hjemmeskole er aktuelt på de første klassetrinnene, må enten en av foreldrene ta ansvar for undervisningen selv, eller Normisjon må ansette egen lærer eller assistent.

For undervisningstilbud ved nasjonale skoler gjelder vedkommende lands lover. Normisjon har ansvar for å undersøke forholdene ved nasjonale skoler som blir anbefalt. Særlig gjelder dette manglende tilbud om spesialpedagogikk og rettigheter i forbindelse med disiplinære straffemetoder som barna kan bli utsatt for og som ikke er akseptable i henhold til norsk lov. FN’s barnekonvensjon er retningsgivende, men ikke overordnet vedkommende lands lover. I de tilfeller der foreldre velger andre skoletilbud enn de Normisjon anbefaler, vil foreldrene selv være ansvarlige for sine valg. Dette gjelder også barnehagetilbud og ordninger for barnepass samt hjemmeundervisning.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: