Fellesdel

Avviksmelding

5.13.1. Barn og barnehage

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.13.1

 

Barn og barnehage

BARN OG BARNEHAGE

Under vedlegg 6 ligger et dokument som tar opp ulike policy-spørsmål som gjelder familier med barn som reiser ut som utsendinger.

Foreldrene har selv ansvar for å legge til rette for pass av barn, enten det finnes tilbud om barnehageplass i lokalmiljøet som man kan benytte seg av, eller om man inngår avtale med lokal barnepasser. 

Utgifter må i begge tilfeller dekkes av foreldrene med øvre grense lik maksprisen i barnehage, fratrukket landindeks.  Normisjon dekker utgifter utover dette. Tilbudet og prisen for dette skal godkjennes av Normisjon før avtale inngås. 
Dersom arbeidstaker mottar kontantstøtte fra NAV i Norge må alle utgifter dekkes av foreldrene.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Misjonærbarn i Normisjon, policydokument

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: