Fellesdel

Avviksmelding

5.12.1.1 Skjema medarbeidersamtale (engelsk)

SKJEMA

Kap 5. Internasjonal avdeling

S-5.12.1.1

 

Skjema medarbeidersamtale (engelsk)


Skjema for medarbeidersamtale ligger i word-format under pkt. 6.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema for medarbeidersamtale, engelsk

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: