Fellesdel

Avviksmelding

5.10.6 Dekning av utgifter for tannbehandling for barn

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.10.6

 

Dekning av utgifter for tannbehandling for barn

DEKNING AV UTGIFTER FOR TANNBEHANDLING FOR BARN

NAV Internasjonalt dekker ikke tannlegebehandling for barn.  Dette får man dekket i Norge, og Normisjon vil derfor dekke disse utgiftene når misjonæren er ute.
Refusjon gis ved at regning/kvitteringer sendes administrasjonen.

NB! Gjelder ikke tannregulering.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: