Fellesdel

Avviksmelding

5.10.5 Dekning av utgifter til troperelaterte sykdommer

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.10.5

 

Dekning av utgifter til troperelaterte sykdommer

DEKNING AV UTGIFTER TIL TROPERELATERTE SYKDOMMER

Utgifter til forebygging og behandling av troperelaterte sykdommer vil være merutgifter i forhold til det å bo i Norge, og utgifter i denne forbindelse dekkes derfor av Normisjon.

Refusjon gis ved at originalkvitteringer sendes/leveres adminitrasjonen.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: