Fellesdel

Avviksmelding

5.10.4 Dekning av utgifter til vaksinasjon

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.10.4

 

Dekning av utgifter til vaksinasjon

DEKNING AV UTGIFTER TIL VAKSINASJON

Normisjon refunderer utgifter til vaksinasjon, både før utreise og ev. nødvendig påfylling i tjenestelandene. For mer informasjon om vaksinasjon, se V-5.2.9 Veileder vaksinasjon.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: